IMG_3244

Ông : Vũ Tuấn Đức – TGĐ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 trước Đại hội

IMG_3255

Ông : Trần Như Canh – Chủ tịch HĐQT trả lời các câu hỏi của Cổ đông

 

 

IMG_3273

Ông : Vũ Văn Quang đại diện Ban tổ chức Đại hội phát biểu chương trình Đại hội