Từ ngày 27/07/2015 Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân chính thức thay đổi tên công ty và mẫu dấu sang Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân. Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm dưới đây.

TB vv doi ten Cong ty

DKKD VX thay doi lan 12 (doi ten Cty)

Similar Posts