Ngày 3/5/2015, tại Nhà khách Tổng Liên đoàn, số 95 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, với sự nhất trí cao của các cổ đông tham gia dự họp và biểu quyết về các vấn đề thuộc quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Xin gửi Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (file đính kèm)

Trân trọng!

Nghi Quyet DHDCDTN VX 2015

Similar Posts