Trong tháng 8/2015 Công ty cổ phần VT Vạn Xuân đã trúng thầu và ký kết 02 hợp đồng thi công xây dựng các công trình lưới điện hạ thế và điện cao thế với Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Công ty Điện lực Quảng Ninh – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tổng giá trị 2 hợp đồng ký kết là  70.640.000.000 đồng, nâng Tổng sản lượng xây lắp đạt được từ đầu năm là hơn 145 tỷ đồng.

Similar Posts