Đầu năm 2017, Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân đã ký được một số hợp đồng lớn, trong đó:

– Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân ký hợp đồng với Công ty Điện lực Hà Tĩnh gói thầu trạm biến áp 110kV Hương Khê giá trị 27,2 tỷ.

photo1

Lễ khởi công trạm 110kV Hương Khê

– Công ty Cổ phần VT Vạn Xuân ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng gói thầu thi công hệ thống điện khu vực trạm biến áp Cát Bi giá trị 23,6 tỷ.

photo1 (1)

Thi công trạm biến áp Cát Bi

 

Similar Posts