Công ty tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho toàn thể CBCNV công ty Ngày 4/1/2015

10422910_693480490765190_7721998281301356124_n

10885471_693480470765192_3363515165047033049_n

10906062_693480424098530_1716816800096357482_n

Similar Posts