dự án Cải tạo đường dây 676 Trung gian Mạo Khê lên 22kV cấp nguồn từ đường dây 471 trạm 110kV E5.23

Kiểm tra TBA trước khi đóng điện dự án Cải tạo đường dây 676

15521_598369350300151_6831917330055564128_n

10404184_598371730299913_4250692777475545716_n

10407988_598373186966434_7962936804900193931_n

10653599_598370123633407_1501089988860850248_n